Inbjudan

Plats

Start och mål sker inne på Borås Arena.

Datum

Lördagen den 28 april alternativt söndagen den 29 april 2018.

Bansträckning

Banan för AdventureWalk är ca 7 km lång, mestadels på vackra skogsstigar och hagar i Naturreservatet Rya åsar. Efter ca 1,5 km är det en ganska kraftig stigning uppför Rya åsar (100 höjdmeter på ca 700 m). Det är en grusad och fin stig men den är delvis brant. För barnen blir detta en bestigning av Rya åsar-berget och belöningen får dom på toppen. I övrigt är banan lättvandrad. Räkna med en total vandringstid på ca 3-5 timmar inkl fikapaus vid Rya Åsars topp och Ramshulan.

OBS! Banan är med bitvis större ansträngning framkomlig med barnvagn/sulky, gärna "terränggående" modell.

Äventyrsstationer

Äventyrsstationerna är lämpliga för barn mellan ca 5 - 10 år. Vissa stationer har även de yngre barnen stor glädje av. Mer info om äventyrsstationerna.

Starttid

Kl 09.00-12.00 båda dagarna. Se även Startmetod med minutstart nedan.

Startmetod

I samband med anmälan kan du välja den starttid som du/ni vill starta. Det gör att du i lugn och ro kan planera för Adventure Walk. Du slipper också köa för att få starta utan kan istället besöka vårt Arenatorg med servering och utställare. Vid starten finns en klocka som visar när det är din tur.

Vätskestationer

Det finns två fikastationer utmed Adventure Walk-banan. Den första kommer du till när stigningen uppför Rya Åsar är avklarad efter ca 1/3 av vandringen. Den andra är vackert belägen vid Ramshulan då nedförsbacken mot Borås Arena är påbörjad. Då har du ca 1/3 av vandringen kvar.

Startbevis

Du får ett startbevis (nummerlapp) som du fäster synligt på framsidan av kläderna.

Startavgifter

FAMILJEPAKET (1-2 vuxna + barn) = 340 kr

Vuxen (född 2001 eller tidigare) = 190 kr

Ungdom 7 - 16 år (född 2002 - 2011) = 150 kr

Barn under 6 år (född 2012 eller senare) = 0 kr

Hundar är välkomna och går gratis ;-)

Skolklasser = 50 kr per person (lärare/föräldrar + skolelever, minst 10 personer, endast föranmälan och mot faktura) Skolklasser kontaktar Hestra IF:s kansli för anmälan, tel 033-243347 eller kansliet@hestraif.se, mån - fre 8-16

Anmälan

Gå till webbanmälan >>

Du kan även anmäla dig hos Turistbyrån i Borås, på Textile Fashion Center (entrén) och  på City Gross med start i 20 mars 2018..

OBS! Sista ordinarie anmälningsdag är fredagen den 20 april 2018. Därefter gäller Direktanmälan till en förhöjd avgift.

Direktanmälan på plats

Direktanmälan är möjlig på Borås Arena den 28/4 resp 29/4 till en förhöjd avgift enligt följande:

FAMILJEPAKET (1-2 vuxna + barn) = 440 kr

Vuxen (född 2001 eller tidigare) = 240 kr

Ungdom 7 - 16 år (född 2002 - 2011) = 200 kr

Barn under 6 år (född 2009 eller senare) = 0 kr

Parkering

Parkering på Knallelands P-platser. Fri parkering. Ingång till Borås Arena från Skaraborgsvägen (nordöstra porten).

Arenatorget

På start och målplatsen finns ett stort tält med servering, lotterier, musikunderhållning.

Toaletter

Toaletter finns inne på Borås Arena och vid Björbostugan längs banan.

 

 

Producerad av Marca
© Copyright 2011 Hestra IF